پیشنهادی:

اعتراض علامه طباطبائی به سلوک ابن عربی و دیدگاه وی درباره متوکّل عباسی

مدیر سایت
11,922

علامه طباطبائی: چطور می شود محیی الدّین ابن عربی را اهل طریق دانست با وجودیکه متوکّل را از اولیای خدا میداند؟

علامه طباطبائی

در کتاب روح مجرد آمده : روزی بحث ما با حضرت اُستادنا الاکرم حضرت علاّمه فقید طباطبائی قدَّس اللهُ نفسَه بر سر همین موضوع به درازا انجامید….

چون ایشان میفرمودند: چطور می شود محیی الدّین را اهل طریق دانست با وجودیکه متوکّل را از اولیای خدا میداند؟! عرض کردم : اگر ثابت شود این کلام از اوست و تحریفی در نقل به عمل نیامده است ….

با فرض آنکه میدانیم : او مرد منصفی بوده است….در اینصورت باید در نظیر این نوع از مطالب ، او را از زمره مستضعفین به شمار آوریم ! ایشان لبخند منکرانه ای زدند و فرمودند: آخر محیی الدّین از مستضعفین است ؟!

منبع: روح مجرد، سید محمد حسین تهرانى‏، انتشارات علامه طباطبایى،‏ مشهد، ۱۴۲۹ ق‏، چاپ نهم‏، ص ۴۳۳

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید