پیشنهادی:

انحرافات مولوی،نقد مولوی – سماع ۲ |حرص در سماع

مدیر سایت
9,986

مولوی و سماع ۲ – حرص مولوی بر سماع

مولوی به گواه تاریخ یکی از شخصیتهای افراطی و پر حرص در عرصه ی سماع است. یکی از نویسندگان علاقه مند به مولوی مینویسد :

مولانا عاشق سماع و رقص بوده و آهنگهایی که (مطربان و نوازندگان) هنگام سماع (برای وی) مینواخته اند غالبا شاد و شفاف و پرجنبش و پویا بوده است.۱

مکتب و طریقه ی مولوی در تاریخ تصوف و عرفان نیز به عنوان مکتب “وجد و سماع و عشق و ترانه” شناخته شده است.

وی در این راه از هر فرصت و موقعیتی برای برپایی بساط سماع استفاده می کرد:

شب۲ ، روز ، خانه ، مدرسه۳ ، کوچه ، بازار۴ ، حمام ۵، بیابان ۶، عروسی ، عزا ۷،وقت نماز ۸،و…. برای او فرق نمیکرد!

سلطان ولد – فرزند و شاهد گویای حالات مولوی – وضعیت مولوی را بعد از فراق شمس تبریزی چنین تصویر می کند :

یک نفس بی سماع و رقص نبود #### روز و شب لحظه ای نمی آسود ۹

خلاصه از مراسم ختنه ی فرزندش تا مراسم تشییع جنازه ی خلیفه اش (صلاح الدین زرکوب) ، پهنه ی سماع مولوی بوده است.

مولوی ، ابوسعید ابوالخیر (صوفی سده ی ۴ و ۵ ) را که هم مسلک وی در رقص و سماع و پایکوبی است ، می ستاید و او را سعادتمندی شایسته ی اقتدا میداند:

این سعادتهای دنیا هیچ نیست #### آن سعادت جو که دارد بو سعید ۱۰

مولوی سماع را “قضای جان عاشقان” ، “نماز عشاق” ، “آرام جان” ، “پیغام پنهانیان دل” ، “برتر از هر دو جهان” ، “نردبان آسمان” ، “رحیق حلال” و …. معرفی می کند:

پس غذای عاشقان آمد سماع #### که درو باشد خیال اجــــــــتماع ۱۱

*********************

ســــــماع آرام جان زندگان است #### کسی داند که او را جانِ جانست ۱۲

*********************

اگر چه بلنــــــد است بام هفتم چـــرخ #### گذشته است از این بام نردبان سماع ۱۳

*********************

برون ز هر دو جهانی چو در سماع درآیی #### برون ز هر دو جهانست این جهان سماع ۱۴

*********************

سماع چیست ز پنهانیان دل پیغام #### دل غریب بیابد ز نــــــامه شان آرام ۱۵

*********************

تن و دلی که بنوشید از این رحیق حلال #### بر آتش غم هجران حرام گشت حــــــرام ۱۶

______________________________

۱) موسیقی شعر ص ۴۰۱

۲) مناقب العارفین ۴۷۱

۳) همان ۴۷۱ و ۵۵۷ و ۲۱۶

۴) همان ۳۵۶

۵) همان ۲۹۴

۶) همان ۴۳۶

۷) همان ۲۳۱ و ۲۳۳

۸ ) همان ۳۹۵

۹) مولانا جلال الدین ، ۱۴۹ و ۱۵۰

۱۰ ) کلیات شمس تبریزی ، ط نگاه ، ۳۳۶

۱۱) مثنوی ، ط وزارت ارشاد ۵۵۲

۱۲) کلیات شمس تبریزی ، ط نگاه ، غزل ۳۳۹

۱۳) همان غزل ۱۲۹۵

۱۴) همان غزل ۱۲۹۵

۱۵) همان غزل ۱۷۳۴

۱۶) همان غزل ۱۷۳۴

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید