پیشنهادی:

نقد عرفان مصطلح- انصاری همدانی: صوفی نعمت اللهی از اولیاءالله است!

مدیر سایت
5,632

آقای انصاری همدانی : صوفی نعمت اللهی (معصومعلیشاه) از اولیاءالله است!

در کتاب “روح مجرددر صفحات ۳۸۲ تا ۳۸۴ چنین می خوانیم:

در زمان ایشان (آقا محمّد علی بهبهانی) درویش کشی رائج بود. در لیله جمعه دوازدهم شهر جُمادَی الثّانیه سنه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت هجریّه قمریّه که حقیر در همدان و در منزل و محضر حضرت آیت الله حاج شیخ محمّد جواد أنصاری همدانی مشرّف بودم،ایشان در ضمن نصایح و مواعظ و قضایا فرمودند: آقا سیّد معصومعلیشاه* را آقا محمّد علی بهبهانی در کرمانشاه کشت.

آقا محمّد علی سه نفر از اولیای خدا را کشت. سوّمی آنها بُدَلا بود که فرمان قتل او را صادر کرده بود…..مرحوم انصاری فرمودند: گرچه مظفّر علیشاه و سیّد معصومعلیشاه و بدلا مسلک درویشی داشتند؛ و این مسلک خوب نیست، امّا فرمان قتل اولیای خدا!! را صادر کردن کار آسانی نیست.

به اقرار کتاب فوق (روح مجرد) این سه نفر مسلک درویشی داشتند و به اقرار تاریخ از بزرگان صوفیه بودند مخصوصا معصومعلیشاه نعمت اللهی که مردم را به صوفیگری دعوت می نمودند!


* وی یکی از بزرگان و مشایخ صوفیهای نعمت اللهی است. برخی معتقدند که سید معصومعلیشاه را بایستی مجدد سلسله نعمت اللهی در ایران دانست!

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید