پیشنهادی:

دانلود کتاب خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه دو جلدی (تالیف آقا محمدعلی کرمانشاهی)

کتاب خیراتیه تالیف محمدعلی بن وحید بهبهانی (۱۱۴۴-۱۲۱۶ق) معروف به آقامحمدعلی کرمانشاهی (فرزند ارشد علامه وحید بهبهانی)، کتابی است در نقد عقاید و طریقه صوفیه. آقا محمدعلی (1144-1216 ه ق) از فقهای … ادامه مطلب