پیشنهادی:

لوازم فاسد و تناقضات وحدت وجود، استاد طوبایی، سلسله مباحث نقد وحدت وجود(۴-۵)

مدیر سایت
1,526

دانلود فایل صوتی بخش چهارم و پنجم سلسله مباحث نقد وحدت وجود در عرفان و تصوف

استاد محمد مهدی طوبایی

موضوع: تناقضات و لوازم فاسد وحدت وجود

عناوین برخی مطالب مطروحه در بخش چهارم:

– تناقض در نفی وجود کثرات و انتساب مجازی و عرضی وجود به آنها.

– اعتباری که ورائی ندارد، در حقیقت یک اعتبار صرف، خیال محض و یک توهّم است.

– ادعای وحدت شخصیه فی الواقع این است که عالم، همه اش خیال و صرف الاعتبار است.

– این معنی وحدت شخصیه در برخی کتب عرفانی به جهله صوفیه نسبت داده شده است.

– یکی از لوازم وحدت شخصیه، ابطال شرایع است چون نفس بعثت پیامبران برای کثرات بوده است.

– بزرگان عرفان نظری عصر حاضر: باید ذهن عادت بکند. این مفاهیم را این قدر به ذهن تلقین کنید تا بپذیرد.

 

عناوین برخی مطالب مطروحه در بخش پنجم:

– نقل عباراتی از سران عرفان و تصوف درباره خیال محض بودن عالم

– تاکید ابن عربی بر غیر عقلانی بودن وحدت وجود

– ابن عربی: برای درک وحدت وجود، باید تناقض صریح و اجتماع نقیضین را درک کرد و از راه کشف به آن ایمان آورد!

– ابن عربی: علمی که اجتماع نقیضین را درک کند، قوی ترین علمی است که وحدانیت خداوند با آن شناخته می شود.

– دوّمین لازمه‌ فاسده‌ وحدت شخصیه این است که وجود حضرت حقّ، مرکّب می شود.

– ابن عربی: تنزیه خداوند متعال، عین تحدید و تقیید است.

 

پخش آنلاین بخش چهارم

 

پخش آنلاین بخش پنجم

 

دانلود فایل صوتی بخش چهارم

دانلود فایل صوتی بخش پنجم

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید