پیشنهادی:

گفتگو با حجت‌ الاسلام برنجکار درباره مکتب تفکیک و مناظره نصیری و غرویان

گفتگو با حجت‌ الاسلام برنجکار درباره مکتب تفکیک و مناظره نصیری و غرویان

رئیس پردیس قم دانشگاه تهران گفت: من پیشنهاد می‌کنم که مکتب تفکیک و افراد مخالف با مبانی و روش فلسفی و مدافع مبانی و روش فلسفی در کرسی‌های نظریه‌پردازی به نقد و مناظره بپردازند و از تخریب همدیگر بپرهیزند.

با توجه به مناظره اخیر آقای مهدی نصیری مدیر مسئول فصلنامه سمات و حجت‌الاسلام محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه در مورد اینکه فلسفه تعالی بخش است یا حجاب دین با صاحبنظران به گفت‌وگو می‌نشینیم. در این زمینه با حجت‌الاسلام رضا برنجکار عضو هئیت علمی فلسفه دانشگاه تهران و رئیس دانشکده پردیس قم به گفت‌وگو نشستیم که در ذیل می‌آید.

* آیا فلسفه تعالی بخش است یا حجاب دین به شمار می‌رود؟

ـ گاهی منظور از فلسفه و تفکر در آسمان و کائنات و جهان هستی یا تعقل در

ادامه مطلب