پیشنهادی:

آیت الله بهجت (ره) و رد و نقدِ وحدت وجودِ موردِ نظر عرفا و فلاسفه

دیدگاه آیت الله بهجت درباره وحدت وجود در عرفان و فلسفه نوشتاری که از نظر می گذرانید نظرات و انتقادات آیت الله بهجت، در باب وحدت وجودِ موردِ نظر عرفا است. مطالبی … ادامه مطلب