پیشنهادی:

سید جلال الدین آشتیانی: ابن عربی دشمن ترین دشمنان شیعه است!

سید جلال الدین میری آشتیانی ، متوفی ۱۳۸۴ هجری شمسی ، از اساتید فلسفه است که دارای آثاری در فلسفه و عرفان می باشد . وی در مقدمه شرح فصوص الحکم قیصری می نویسد :

شیخ اعظم[!] [محیی الدین ابن عربی]… خصم الد [=دشمن ترین دشمنان] شیعه امامیه است. شیخ اعظم به طور کلی با شیعه خصوصاً فرقه امامیه سر سازش ندارد. او گویا مطلقاً آثار ائمه شیعه را ندیده است… یکی از احتمالات آن است که دشمنان امیرالمومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) … آنچه که شیخ اعظم بدون تحقیق از امور مسلمه دانسته است، جعل کرده اند.

در زمان شیخ اعلی الله قدره[!] بسیاری از

ادامه مطلب