خاتم اولیا افضل است از خاتم أنبیا در ولایت

دکمه بازگشت به بالا