پیشنهادی:

تمجید عجیب الهی قمشه ای از موسیقی و مخالفت با روایات متواتر علیه موسیقی

الهی قمشه ای: کرامت موسیقی این است که تو را به بهشت می برد!

الهی قمشه ای در حالی چنین از موسیقی تمجید می کند که روایات بسیاری از ناحیه پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام در نفی و نقد موسیقی وارد شده و آن را از بزرگترین معاصی کبیره شمرده اند.

برای نمونه رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: من برای نابودی آلات موسیقی و نی و دف و بت پرستی و جاهلیت، مبعوث شدم. (أمالی صدوق،ص۵۰۲)

یا امام امام رضا (علیه السلام) فرموده اند: گوش فرا دادن و شنیدن صدای تارها و آلات موسیقی از گناهان کبیره است. (وسائل الشیعه کتاب تجارت باب ۱۰۰)

و روایات بسیار دیگر…

نظر اجمالی به موسیقی – نقد و بررسی مثنوی مولوی – علامه محمد تقی جعفری

نظر اجمالی به موسیقی – نقد و بررسی مثنوی مولوی – علامه محمد تقی جعفری

داستان پیر چنگی که در عهد “خلیفه ی نابحق دوم” برای خدا در گورستان چنگ می زد :

در بیان این شنو یک داستان تا بدانی اعتقاد راستان

آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کرّ و فرّ

بلبل از آواز او بیخود شدی یک طرب زآواز خوبش صد شدی

درباره موسیقی و نوازندگی آن روح انسانی را و درباره آثار این نوازندگی از نظر فیزیولوژی و روانی مباحث زیادی تاکنون مطرح شده است.

بایستی گفت این پدیده بدون تردید چنان که در سطح ظاهری روح انسانی تأثیر دارد، همچنین در صورتهای خیلی عالی در سطح عمیق شخصیّت نیز آثاری می گذارد ونیز جای تردید نیست که موسیقی یکی از آن عوامل است که در درون انسانها مطابق نمودهای درونی آنها عکس العمل هایی را ایجاد می کند وابداع آهنگهای بسیار عالی از طرف موسیقی دانهایی از قبیل: بت هوون و موزارت و شوپن وغیرهم، یکی از جلوه های ابداعی روح انسانی بوده، هنرمندی انسانی را دردرجه عالی نشان می دهد.

ولی مطلبی که بسیار اهمیّت دارد این است که آیا

ادامه مطلب