پیشنهادی:

چند نکته در حاشیه مناظره آقایان نصیری و غرویان به قلم آقای نصیری

چند نکته در حاشیه مناظره آقایان نصیری و غرویان به قلم آقای نصیری

 

این منطق که نباید سخن و بیان معصوم علیه السلام را به سخن هیچ غیر معصومی فروخت، متقن ترین منطق است و دیگران نیز به استناد همین منطق اگر احساس کنند فی المثل مدرسه فلسفه و عرفان مصطلح و تصوف جدای از مدرسه قران و اهل بیت علیهم السلام است، هرگز از نقد و به گفتگو گذاشتن آن کوتاه نخواهند آمد، اگر چه شخصیت های صاحب نام و محترمی مدافع آن باشند…..خوب است در این بند به ماجرایی از مرحوم علامه طباطبایی اشاره کنم که وقتی ایشان حواشی انتقادی خود را بر بحارالانوار مرحوم مجلسی شروع کرد، مورد انتقادهای شدیدی واقع شد. باری ایشان در پاسخ به منتقدان فرمود: اگر بنده در جایی بین سخن و اعتقاد مرحوم مجلسی با سخن و بیان امام صادق علیه السلام تعارضی ببینم، امام صادق علیه السلام را به مجلسی نخواهم فروخت (نقل به مضمون).

 

 

یکم. اقدام سیما و شبکه چهارم در برگزاری این مناظره ستودنی است. اگر کسانی رخوت فکری و نظری موجود در جامعه علمی و فرهنگی را حس می کنند، موضوع بازگشت به جامعیت معارف قران و اهل بیت علیهم السلام می تواند یکی از بهترین موضوعاتی باشد که روی میز گفتگو قرار بگیرد و افراد و جریانها حرف و موضع خود را در برابر آن اعلام کنند.

دوم. از آنجا که همه جریانها و سلیقه های فکری

ادامه مطلب