پیشنهادی:

ابن عربی و خطای حضرت نوح| قوم نوح در دریای علم الهی غرق و فانی فی الله شدند!

ابن عربی : حضرت نوح در دعوت امت خود دچار خطا شد!

ابن عربی در فُصُوص، فصّ نوحیّه، ادّعا می کند که حضرت نوح علیه السّلام در دعوت امّت خود خطا کرد و قوم او غرق دریای علم و معرفت گردیدند­. [۱]

خلاصه اظهارات ابن عربی چنین است:

حضرت نوح علیه السّلام در مورد دعوت امت

ادامه مطلب