پیشنهادی:

پاسخ مفصل و علمی دکتر حسن عباسی به هجمه ها و جنجالهای اخیر+جداول و نمودارها

در پی فضاسازی های اخیر درباره انتقادات دکتر عباسی به فلسفه اسلامی :

پاسخ مفصل و علمی دکتر حسن عباسی به انتقادات ، هجمه ها و جنجالهای اخیر+جداول و نمودارها

با جنجال چند سايت معلوم الحال ليبرال ، با يک تيتر دروغ تلاش گسترده ای شد تا با گزینش برخی جملات و گرفتن مصاحبه از برخی دانشمندان و عالمان که از چند و چون مسأله بی اطلاع بودند، بازار بازی های سیاسی خود را گرم کنند. روحانیت متعهد و پیش رو و متقی، بصیرتر از آن است که اسیر این فضاسازی ها بشود، به ویژه این که در رأس حرکت و نهضت خود، امام جامعه و ولی امری را می بیند که در ترسیم افق های دور و مقصد متعالی این امت، در عین حال که بر آزاداندیشی تاکید می نمایند.

ادامه مطلب