پیشنهادی:

ارزش کشف و شهود از دیدگاه امام صادق علیه السلام

نقل شده در زمان امام صادق (علیه السلام) شخصی مدّعی بود که قادر است از اشیائی که دیگران پنهان کرده اند خبر دهد. مردم به عنوان سرگرمی و تفریح از راههای مختلف وی را امتحان کردند.

آن فرد برخلاف انتظار حاضرین به خوبی از پس امتحانات برآمد، تا اینکه امام صادق (علیه السلام) سر رسید و اوضاع را جویا شد، جریان را شرح دادند.

حضرت دست خود را مشت کردند و از او پرسید؛ در دست من چه چیزی است؟ او بعد از لحظاتی تأمل و فکر، با حالت تحیّر و تعجّب به امام خیره شد. امام (علیه السلام) پرسید: چرا جواب نمی دهی؟

گفت: جواب را می دانم ولی در تعجبم شما از کجا آن را آورده اید. آن شخص ادامه داد: در تمام کره زمین همه چیز مسیر طبیعی خود را می گذراند، فقط

ادامه مطلب

بررسی طرق دستیابی به توانائی انجام امور غيرعادی – قسمت اول

امور غيرعادى از تنوّع فراوانی برخوردار است ، تا آن جا كه حتى شناخت برخى از آنان و امتيازشان از يكديگر براى همگان ميسّر نيست . در اين مطلب تلاش مى ‏كنيم كه طبقه ‏بندى ساده و نسبتاً شناخته شده ای را ارائه نماييم و به مباحث پيچيده نپردازیم ، لذا شش مورد از طرق دست یابی به توانائی انجام امور غيرعادى را بیان می کنیم :

– شيّادى‏

– آزاد كردن قدرت روح‏

– به كار گرفتن جنيان‏

– احضار روح‏

– بندگى شيطان‏

– بندگى خدا

 

1 – شيّادى‏

برخى از امور غيرعادى اصلاً واقعيت ندارند و تنها مهارت شيّادان است كه مردم را مرعوب مى‏ كند ؛ اين طبقه دامنه وسيعى ‏دارد كه از حُقه بازى گرفته تا چشم بندى و … را شامل مى ‏شود . به نقل يك نمونه جالب از مرحوم حاج آقا محمد باقر ملكى رضى الله عنه از اساتيد تفسير دوران مرحوم آيت اللَّه بروجردى توجه كنيد :

شخصی نزد يكى از اقطاب صوفيه و دراويش خراسان می رود . عرض ادب را بجا مى‏ آورد و تقاضاى كمك در سير و سلوك مى‏ کند بلكه به جايى برسد . آن قطب بزرگ هم دستورى را در يك نسخه مى‏ پيچد كه فلان مدت بايد چنين و چنان بكنى تا آماده بشوى براى مرحله بالاتر . اين بنده خدا هم دستور را مى ‏گيرد و مى ‏رود . با خودش مى‏ گويد بگذار اين دفعه به دستوراتش عمل نكنم ببينم چه مى‏ شود ، همين كار را هم مى ‏كند و سر وقتى كه قرار بوده ، خدمت قطب مى ‏رسد ؛ عرض سلامى و ادبى ، بله قربان دستورات شما اطاعت شد . قطب دستورى ديگر مى ‏دهد ؛ اين شخص هم با تعجب مى ‏بيند كه او مدعى خيلى چيزهاست ، اما متوجه نشد من چه كرده ‏ام ! بنا مى ‏گذارد تا آخر هيچ يك از دستورات او را انجام ندهد . تا اين كه چند مرحله پيش قطب مى ‏آيد و مى‏ رود .

به مرحله آخر كه مى‏ رسد ، قطب دستى به سبيلش مى ‏كشد و مى ‏گويد خوب حالا

ادامه مطلب

کرامات غیر رحمانی – حرکت و صدای گوساله سامرى

حکایت امتحان قوم بنى اسرائيل بوسیله ی گمراه ساختن سامرى و گوساله ‏پرستى آنان در قرآن کریم بیان شده است . اين جريان در حديثى چنين توضيح داده شده است .

 

سبب اين امتحان اين بود : هنگامى كه خداوند به موسى وعده داد كه تا سى روز تورات و الواح الهى را نازل كند ، موسى اين وعده را به بنی ‏اسرائيل خبر داد و سپس به ميقات الهى رفت و هارون را به جانشينى خود بر قومش گماشت . هنگامى‏ كه سى روز تمام شد و موسى به سوى آنان بازنگشت ، بنى ‏اسرائيل عصيان كردند و تصميم به كشتن هارون گرفتند با اين بهانه كه موسى [ در ادعاى نبوت ] به ما دروغ گفته و اكنون از ما گريخته است .

در اين زمان ابليس به شكل مردى آمد و به آنان گفت : مسلّماً موسى از شما گريخته و هرگز به سوى شما باز نخواهد گشت ، زيور آلات خودتان را جمع كنيد تا براى شما خدايى درست كنم كه آن را عبادت كنيد .

[ از سوى ديگر ] در روز غرق فرعون و يارانش ، سامرى از پيشگامان قوم بنى اسرائيل بود . چشمش به جبرئيل افتاد كه سوار بر حيوانى به شكل اسبى نجيب بود . هر گاه آن حيوان سُمَش را بر مكانى از زمين مى ‏گذاشت آن موضع [ بر اثر خاصيت سُم آن حيوان آسمانى ] حركت مى‏ كرد .

[ سامرى متوجه اثر خارق العاده پاى اين حيوان شد ] و از زير سُمِ مركبِ جبرئيل ، خاكى برداشت و در كيسه‏ اى نهاد و نزد خود نگه داشت و به وسيله آن بر ساير بنى اسرائيل فخر مى‏ كرد .

هنگامى كه شيطان نزد بنى اسرائيل آمد و گوساله ساخت ، به سامرى گفت :

ادامه مطلب