پیشنهادی:

آیت الله وحید خراسانی و نقد فلسفه و عرفان

مدیر سایت
13,723

اگر میشناختیم امام ششم علیه السلام کیست دنبال این و آن نمیرفتیم!

اگر میشناختیم امام ششم علیه السلام کیست دنبال این و آن نمیرفتیم، قی کرده های فلاسفه یونان را نشخوار نمی کردیم، زباله های عرفان اکسلوفان را هضم نمی کردیم، خواه نا خواه واماندیم و بیچاره شدیم و از این اقیانوس معرفت محروم شدیم .

عرفان پیش من است، همه ی مولوی را می خواهید پیش من است، هرجا را می خواهید برایتان می گویم، فلسفه را بخواهید از اول اسفار تا آخر از هر جا بگویید، از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث طبیعیات برایتان می گویم، اما همه اش کشک است. هر چه هست در قرآن و روایات است.

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید