پیشنهادی:

عدم امکان شناخت ذات خداوند – مرحوم شیخ محمد جواد خراسانی

مدیر سایت
48

مرحوم آیت الله محمد جواد خراسانی می نویسند:

«بعضی از معاصرین تخیل کرده اند که فاسد بودن کشف بخاطر نا اهل بودن مدعیان کشف یا به خاطر قائل بودنشان به فناء در ذات الهی است فلذا گفته است مانعی نیست که خداوند تعالی به اولیای خاصش که مشمول عنایت الهیه او شده اند ذات مقدسش را به ایشان به نفس مقدس خود و نور خود بشناساند شناساندنی شهودی به هر اندازه که او می خواهد بدون اینکه فناء صوفیه باشد. و گمان کرده است که این نوع معرفت، معرفت ذات خدا به ذات خداست و فکر کرده که این مطلب را از روایات استفاده کرده است. خداوند ما را از امثال این توهمات پناه بدهد. آنچه که مذهب اهل بیت علیهم السلام است آن است که کشف ذات خدا و ادراکش ذاتــا و فــي نفسه ممتنع است چه آن را کشف صوفیانه بنامند و چه اسمی دیگری برایش بگذراند.»

امتناع معرفت بر ذات الهی شیخ جواد خراسانی

منبع: هدایة الامة الی معارف الائمة، محمد جواد خراسانی، ناشر:موسسة البعثة، قم، ص۲۸۷

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید