پیشنهادی:

کتاب کشف الحقیقه فی اعتبار الحدیقه – علی رضا دوستی

مدیر سایت
1,462

اثبات صحت انتساب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی

نویسنده کتاب کشف الحقیقه فی اعتبار الحدیقه در بخش اول، اشکالاتی را که در مورد انتساب کتاب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی وارد شده، مطرح می نماید.

در فصل دوم کتاب، ادله اعتبار کتاب حدیقه الشیعه را طرح می کند.

در فصل سوم، اسامی محققین و علمایی که انتساب کتاب به مقدس اردبیلی ره را صحیح می دانند، بیان می کند.

وی در فصل چهارم، اشکالات مطرح شده در مورد کتاب را تفصیلا پاسخ می دهد و انتساب کتاب به مقدس اردبیلی (ره) را ثابت می کند.

در بخش دوم قسمتی از مذمت صوفیه را از کتاب حدیقه الشیعه می آورد.

  • در فصل اول از بخش دوم کتاب، مذاهب صوفیه اعم از حلولیه، اتحادیه و منشا اعتقاد به حلول و اتحاد و سر منشاء وحدت وجود را مطرح می نماید.
  • در فصل دوم از بخش دوم؛ ذکر بعضی از فروع و بیان اندکی از عقائد صوفیه را از کتاب حدیقه الشیعه نقل می کند.

برای تهیه این کتاب می توانید به سایت رسمی انتشارات دلیل ما dalilema.ir مراجعه کنید.

 

  • لطفا از ارسال پیام هایی که به مسائل یا شخصیت های سیاسی مربوط می شود خودداری نمائید.
  • از ارسال کامنت های توهین آمیز پرهیز شود.
  • پیام هایی که در نقد شخصیت های صوفیه معاصر ارسال شوند، به منظور رعایت برخی مصالح عموم تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید